„Všechno je zdroj“ je jeden z pěti permakulturních postojů.

Tento nápis jsem vytvořil z nevyužitého obalového materiálu od dodavatelů obchodu Bezobaláč Zlín.