„Minimální úsilí – maximální užitek“ je jeden z pěti permakulturních postojů.

Voda si teče vždy cestou nejmenšího odporu. Vůbec, řeka jako taková je velká inspirace!