Při spolupráci s Františkem jsem nejvíce ocenil jeho zájem. František prostě chce vědět co, proč a pro koho děláte. Intenzivně s vámi diskutuje nad tím, jak se vaše povolání (respektive poslání) může promítnout do podoby vaší prezentace. Tato jeho potřeba porozumět zadání vás donutí vyjasnit si, co skutečně děláte a co chcete sdělit svým klientům. Vždy vidí varianty, vždy vás něčím překvapí.“

Mgr. Martin Nawrath

facilitátor a terapeut, www.martin-nawrath.cz

Velmi přínosný byl úvodní workshop, ze kterého vyplynulo mnoho důležitých informací pro tvorbu nového webu. Následně vznikal přesně takový web, jaký jsme si představovali. Díky spolupráci s Františkem jsme dokázali velmi dobře definovat, co by měl web obsahovat, jak by měl na uživatele působit, jak by se v něm měl orientovat apod.
Na základě této pozitivní zkušenosti jsme využívali i dalších grafických služeb, kdy vznikaly výstupy, které podpořily jednotnou vizuální identitu organizace a zároveň splnily naše očekávání a nároky na praktickou využitelnost.“

Ing. Michaela Šumpíková

manažerka MAS Broumovsko+, mas.broumovsko.cz

S Frantou spolupracujeme několik let na sazbě katalogu Cyklisté vítáni, připravoval také design několika našich webových portálů, např. www.prostranstvi.cz. Oba výstupy jsou specifické v množství informací, které mají pro uživatele zprostředkovat. U katalogu nás František posunul k čistotě a přehlednosti grafické podoby. Stejnou přehlednost a pro uživatele příjemný design vtiskl portálu www.prostranstvi.cz.“

Petr Kazda

obchodní ředitel Nadace Partnerství, www.nadacepartnerstvi.cz