Publikace dobrých příkladů šetrné mobility ze zemí střední Evropy.