Vizuální styl projektu PAKT – participace, komunikace, transparentnost.

Prohlédněte si web: www.paktparticipace.cz