Vzdělávací publikace, která se zabývá protipovodňovou ochranou z hlediska využití přirozených funkcí krajiny.