„Humus je soubor odumřelých organických látek rostlinného i živočišného původu. Tyto látky jsou v různém stupni přeměny. Je to nejúrodnější část půdy.“

Tímto tričkem chceme oslavovat humus, protože bez něj by na Zemi nic nevyrostlo.

Více informací včetně možnosti objednání: humus.f-e.cz