Smíření protikladů. Je v každé květince schovaná smrt? Co je normální a co alternativní? Kde je hranice mezi dnem a nocí?

Atmosféra farního dvora. Ta chvíle, kdy začíná hlavní program.

A samozřejmě 15th. Amatérská fotka. Jsme na opačné straně kulturního spektra (i republiky) než Karlovy Vary. Jsme svoji.